Poul Erik SøeHer er en stime af hjemlige sider, der ifølge skærmens og min natur er født ensidige. Når jeg her kæmper mod andre og deres meninger, er det først og fremmest en kamp med mig selv. Derfor står jeg i gæld til dem, jeg skriver imod. Uden ville jeg ikke vide, hvad jeg mener.
Enmandsavisens mål er mellemfolkeligt fællesskab og dansk selvråderet. Enmandsavisen er udgivet siden 1. december 1997.
Poul Erik Søe -
ansvarlig for hjemmesiderne Enmandsavisen.

Gengivelse med kilde-oplysning tilladt.

Meninger om meningerne kan sendes til: soe@soe.dk

Poul Erik Søe er født 17. maj 1937 i Nykøbing Mors, højskoleforstander, forfatter og journalist. Fra 1956 journalistelev på Morsø Avis, Randers Dagblad og Fyns Venstreblad, politisk medarbejder ved Radikale Venstres Pressebureau, Christiansborg-redaktør ved Kristeligt Dagblad, programsekretær 1962 og siden programredaktør ved Danmarks Radio, chefredaktør ved Skive Folkeblad 1965, programredaktør for indenrigs- og udenrigspolitik ved Danmarks Radio 1966, højskolelærer i indenrigspolitik ved Krogerup Højskole 1968-72. Politisk kommentator ved Nyhedsmagasinet NB! 1970. Medredaktør af Danmarks Radios litterære magasin Perspektivkassen 1973-77. Forstander ved Uldum Højskole 1977-85. Forstander ved Lønne Højskole siden 1985, som han oprettede sammen med Charlotte Søe.

Har været generalsekretær for Dansk Fagpresse Forening, redaktør af Foreningen Nordens blad og i redaktionspanelet for bladet "Frit Norden". Har skrevet Hvad skal vi med Danmark? (Danmarks Radio, forlaget Fremad1969), Naar de vare rigtigt kloge (Krogerup 1969), Politik (Gyldendal 1975), Det folkelige som fællesnævner (1975), Frihed er at elske (Forlaget Aros 2005), bidrag til Halvfjerdsernes folkelighed (1974), Fremtiden bestemmes af menneskets handlinger (Chr. Erichsens forlag 1975), Ideologi og statsformer (Danmarks Radio 1975), Det levende ord (Gjellerup 1979), Danmark og danskerne (Gyldendal 1979), Demokratiets øvelsesplads (Gjellerup 1982), Ungdomsbilleder (Regeringens ungdomsudvalg 1982), Danskere - hvem er vi? (Gyldendal 1985), Gud anno 1992 (Ry Højskole 1992), Danskere (Museumsrådet for København og Frederiksberg 1992), Hvor kirkeligt er folket? (Ribe stiftsbog 1992), Ved dagens begyndelse (Danmarks Radio 1996), Dannelsens elementer (Gymnasieskolen 1999), Min julesalme (Unitas forlag 1999), Ordet rundt - Bibelen ved årtusindskiftet (Det danske Bibelselskab 2000), Det tror vi på (Forlaget Sesam 2001), Kirke og folk (Fyens stiftsbog 2001), Folkeoplysning i går, i dag, i morgen (Frit Oplysningsforbund, Syddansk Universitetsforlag 2002), Store ord i nyt format (Unitas forlag 2002), "Lyset og livet" (Videns- og studiecenter for Fri Skole 2003), "Grundtvig-koldsk friskole - et studie og inspirationsmateriale" (Dansk Friskoleforening 2004).

Har modtaget Kristian Dahls mindelegat, den lille Cavlingpris 1966, Andelsbankens erhvervspris 1986, Egholtprisen 1994, Danmarks Radios Rosenkjær-pris 1996 og Landbrugets Kulturfonds hæderslegat i 2000.