Til statsministeren 

Grundlovsgruppen 25. september 2003.

Til statsminister Anders Fogh Rasmussen

Statsministeriet, Christiansborg

Prins Jørgens Gård 11

1218 København K

 

Vi er en kreds af borgere, som er betænkelige ved, at det nuværende EU-samarbejde tænkes udbygget med en EU-forfatning, der muligvis skal stå over Danmarks grundlov.

En eventuel indførelse af en EU-forfatning i Danmark er så voldsomt et skridt, at det – uanset politisk anskuelse - forudsætter et sagligt set uangribeligt beslutningsgrundlag for samtlige deltagere i det danske demokrati:  Befolkningen, folketinget og regeringen.   

Vi anmoder Dem derfor om at foranledige en uvildig, uafhængig og tilbundsgående forfatningsretlig undersøgelse af forslaget til traktat om etablering af en europæisk forfatning, som det nu foreligger fra EU-konventets side.  

Rækkevidden af forfatnings-forslagets enkelte bestemmelser og samlede sum af beføjelser, og konsekvenserne i forhold til Danmarks grundlov og dens principper om folkestyre, bør nøje klarlægges, før der eventuelt gives dansk accept på en regerings-konference. Det bør herunder klarlægges, om der i forslaget til en EU-forfatning er bestemmelser, som vil kræve behandling efter grundlovens § 88 (om ændring af den danske grundlov) , inden Danmark i givet fald lovligt kan tiltræde den foreslåede EU-forfatning.  

Vi imødeser Deres svar på nærværende henvendelse.

Med venlig hilsen

på Grundlovsgruppens vegne 

Sonia Dahlgaard

 

Grundlovsgruppen pr. 25. september 2003:

Sonia Dahlgaard, Værløse, Cand. polit., journalist. Formand for Grundlovsgruppen.

Tove Videbæk, Brande, direktør, folketingsmedlem for Kristeligt Folkeparti.

Bjørn Elmquist, København, advokat, tidl. MF for Venstre og Radikale Venstre.

Henning Gottlieb, Frederiksberg, Cand. polit, tidl. udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver for statsministeriet.

Elna Margrethe Bredkjær Jensen, Odense, folkepensionist.

Karen Horsens, Roskilde, domprovst.

Søren Kjeldsen-Kragh, Charlottenlund, professor.

Kai Sørlander,  Brønshøj, filosof og forfatter.

Monica Papazu, Randers, magister og organist.

Annemarie Engel, Svendborg, advokat.

Rolf Dane, Svendborg, advokat.

Helge Rørtoft-Madsen, Boholte, sognepræst.

Ebbe Kløvedal Reich, København, forfatter.

Tom Kirk, Thy, gårdejer.

Lone Nørgaard, Valby, lektor, cand. mag.

Bente Holm Nielsen, Vanløse, Cand. med., efterlønner.

Frank Rasmussen,  Farum, sergent af reserven, advokatfuldmægtig.

Anne Marie Helger, København, skuespiller.

Claus Bonnez, Århus, advokat, formand for KRIM.

Christian Harlang, København, advokat.

Michael Munck, Virum, førtidspensionist.

Bodil Greve Schmidt, Munkebo, sognepræst.

Anne Marie Karlsson, Værløse, indvandrerlærer, magister.

Carsten Seeger, Østermarie, lærer, formand for Kultur Bornholm.

Poul Erik Søe, Lønne, højskoleforstander.

Christian Kjær, Charlottenlund, rådgivende civiløkonom.

Katrine Winkel Holm, Odense, Cand. theol.

Karl Otto Meyer, Schaflund, Sydslesvig, fhv. landdagsmedlem.

 

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside