Ritt Bjerregaard gider
ikke det dumme folk

Det har længe kunne mærkes på socialdemokraterne, at det folk, partiet er skabt for at tjene, nu kun er i vejen for de storslåede hjerner, som det selv samme danske folk har valgt som socialdemokratiske folketingsmedlemmer.

Hele socialdemokratiets  nedladende herskabs-tone er samlet hos Ritt Bjerregaard, der dronninge-knejsende sidder i Danmarks Radios "Deadline" med frue-kvidrende bedreviden og taler teselskabs-nedladende om tyendet - det danske folk.

Udsendelsen handlede om folkeafstemninger af den slags, EU hele tiden fremkalder i Danmark, fordi EU endnu aldrig har stået fast på traktater så længe, at de kunne blive prøvet i virkeligheden. Man er hele tiden i gang med noget nyt - for at skjule, at det gamle ikke virker.

Men i stedet for en eller flere afstemninger foreslår Ritt Bjerregaard - tyvstjålet fra Uffe Ellemann Jensen - at der bare skal være een afstemning een gang for alle. Ja eller nej til EU.

Det har hun selvsagt lov til at mene, men det er hendes grunde til at mene det, der er krænkende for folkestyret. Det danske folk kan nemlig ikke overskue det hele, mente hun. Igen og igen var det folkets mangel på evne til at overskue, som løb Ritt Bjerregaard i munden.

Nej, så sandelig er der ingen, der kan overskue EU og unionens magtudøvelse. Ritt Bjerregaard kan da slet ikke. End ikke så godt som det danske folk, der udmærket vidste, at EU var et svindel-foretagende i kæmpemæssig stil. Ritt Bjerregaard derimod blev af EU-parlamentet dømt bort som kommissær, fordi hun var ansvarlig for EU-svindelen sammen med den øvrige kommission.

Så Ritt Bjerregaard er den sidste, der skal råbe ad det danske folk for manglende evne til at overskue.

Med frue-blikket løftet, som når herskabet udtaler sig om tyendets renlighed, kunne den såkaldte socialdemokrat forsikre os om, at når der blev talt om søjle 3, så var folket stået af.

Men Ritt Bjerregaard har jo ansvar for søjler og alt det andet guddommelige i EU. Hun har aldrig sagt fra over for det. Hun har solgt det til os. Hun mener ikke, at det er muligt at forklare, hvad EU handler om, og hvordan unionen er bygget op. Hvorfor har hun så været med, godtaget og anbefalet sådan et makværk, der ikke er overskueligt?

I stedet for at lege herskab og tjenestefolk skulle Ritt Bjerregaard sørge for, at folket får adgang til oplysning om det, EU handler om. Igen og igen er det blevet krævet før folkeafstemningerne, at folk fik adgang til at læse traktaterne. Men Ritt Bjerregaard har været med til at hindre det - og i stedet sendt politiker-ord ud til folket.

I øjeblikket drøftes en grundlov for EU. Forslaget er end ikke sendt ud til de danske hjem. Det er ikke nok med nettet, for ikke alle er på. Vi skal drøfte noget, folk ikke kender. Politikerne vil være hunderædde for at sende teksten ud. For folk er nemlig langt klogere, end Ritt Bjerregaard tror. De ikke bare overskuer, de gennemskuer!

Det er for sent at lære Ritt Bjerregaard noget om det folk, hun skulle tjene, men som hun livet igennem har brugt som politisk springmadras, af og til på de dyreste parisiske hoteller med den begrundelse, at socialdemokrater  også skal bo godt.

Men det er aldrig for sent at sige til nogen politiker, at vil man gøre vælgerne dumme i nogle sager, så giver det bagslag, for de selv samme vælgere, der hævdes ikke at kunne overskue sagerne, havde da også manglende indblik, når vælgerne satte kryds ved den, der er valgt.

Men hovmod står for fald. Mens Ritt Bjerregaard kværner los som alvidende EU-kyndig over alle andre, sidder Torben Lund stadig som socialdemokratisk medlem af EU-parlamentet. Han har sagt nej til EUs grundlovs-forslag. Han blev bare mødt med hån og stilhed i sit eget parti.

Torben Lund blev valgt med varme og velsignende følge-ord som kandidat for socialdemokraterne til EU. Socialdemokraterne stod bag ham! Derfor blev han valgt. Nu render partiet fra ham. Men ingen drøftelse. Ingen alvor. Kun tavshed, dyb, dyb tavshed. Men den er selvsagt også bedre end fruestue-snak.

© Poul Erik Søe 18. september 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside