Forbenede
Nu venter vi på journalistisk redelighed

TV2Nyhederne sender en medarbejder gennem Sverige i en uge forud for den svenske folkeafstemning om euroen. Det er da også spændende, da svenskerne vedholdende i mange målinger har sagt nej, så den danske afstemning kan blive gentaget. Men om svenskerne nu vælger ja eller nej, så er politiske vedtagelser af den slags i broderlandet vigtige - også for os.

Men er TV2Nyhedernes daglige indslag nu et forsøg på at skildre redeligt, hvad ja- og nej-sigere mener, eller er hensigten som under den seneste danske folkeafstemning at skabe indtryk af, at nej-sigerne er en slags afvigere. I så fald er et flertal af det danske folk afvigere.

Fint og rimeligt blev det i første udsendelse søndag nævnt, at synspunkterne i Sverige er meget forskellige fra sted til sted. Stort flertal for ja i syd, endnu større for nej i nord.

Så pludselig sagde den udsendte, at sådan var det også, da svenskerne stemte om optagelsen i EU. Der var ja-flertal i Sydsverige. Og så kom ordene, der tydede på, at medarbejderen er sendt ud i et bestemt ærinde - eller selv har et bestemt ærinde.

Hun sagde nemlig, at der var et endnu større flertal af "forbenede" nej-sigere i Nordsverige.

Hvordan kan man finde ud af, om nej-sigerne er mere forbenede end ja-sigerne? Ordet "forbene" vil sige, at noget "forandres til ben", fra blød brusk til ben. Ordet bruges altså om en udvikling.

Men da svenskerne har stemt en eneste gang om medlemskab af EU, hvordan kan et standpunkt da være forbenet? Det kunne da tidligst vise sig ved en anden afstemning.

Når ordet bruges af en journalist som i TV2Nyhederne, så er det en stempling af et standpunkt som ringere end et andet. Journalisten mangler demokratisk tankegang i sin fremstilling. Hun synes at mangle viljen til redelighed.

Hun kan nå at indhente redeligheden i ugens løb.

© Poul Erik Søe 7. september 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside