Rundkredse og piratviden
Når statsministeren taler om "noget for noget", mener han bevillinger til politiske venner under bordet

Vel var det ikke en dronninge-runde, men regeringens medlemmer i sort samledes dog i rundkreds på Fredensborg i aftes for at spise succeskage. Vel var rundkredsen af den ansjos-aflange slags, men det er iøjnefaldende, at statsministerens nedgørende ord om skolernes undervisning som rundkreds-pædagogik slår tilbage på ham og de andre partipolitikere selv.

Der er ingen som partipolitikerne, der sidder i rundkreds. Folketingssalen er i sig selv indrettet som en halv rundkreds, udvalgsmøderne holdes i rundkreds, og EUmøderne er rundbords-konferencer. Der findes næppe en kommunalstyrelse, som ikke sidder i rundkreds ved møderne - sådan også i Farum og Greve. Så politikerne ved virkelig, hvor givende rundkredse er og vil selvsagt sikre, at andre ikke får del i udbyttet ved at bruge samme form.

Det særlige ved de partipolitiske rundkredse på Christiansborg og i EU er, at de tager den ring og lader den vandre - ned i egen lomme. Det er de europæiske riddere af det runde bord, som opretter egne konti og overfører skatteborgernes penge til eget forbrug. Svindelen er ikke standset, men de politisk ansvarlige slipper fri, fordi en sag vil skade stemmeafgivningen rundt om i landene, når EU-grundloven skal tvinges igennem.

Politik er et rundt tag-selv-bord, hvor deltagerne nemt kan nå ind og rane deres del af kagen. Det er netop afsløret, hvordan politiske bevillinger er en del af det lukkede politiske kredsløb. Pengene gives til politiske venner ude i landet og til venner ad de partipolitiske ordførere, der deltager i et forlig.

Det nyeste fald er miljøministerens. Der bliver lavet en pulje af skattekroner, som Venstre-ministeren deler ud af til en skole, han har orlov fra. Kristeligt Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det konservative deltager i forliget, så der er også ansøgninger fra deres vennekreds, og de får pengene.

Det særlige er, at det aldrig er blevet fortalt til folket, at der findes sådan en pulje at få penge fra. Det skjules omhyggeligt, så Venstre-ministerens venner ude i landet og på Christiansborg er de eneste, der har viden om, at der er penge at få. Det er vist det, man kalder piratviden.

Mens statsministeren og hans håndgangne hold sad i rundkreds med succeskagen på Fredensborg, havde Anders Fogh Rasmussen ladet sive ud, at Venstre sandelig er imod puljer. Hans rankhed fra åbningstalen er afløst af rundrygget skam. Venstre er selvsagt imod puljer, nu da det er afsløret, at de bliver misbrugt. Indtil da kørte puljerne fint - også for Venstre og regeringen. Og miljøministeren bliver da bare siddende, for hvem ønsker en tom plads i den indspiste rundkreds?

Det er ikke kun den nuværende minister-rundkreds, der tager selv ved det runde bord. Det er blevet en fast arbejdsform på Christiansborg. Da Jacob Haugaard sad i folketinget, blev han ved et forlig om finansloven tungen på vægtskålen. Den daværende finansminister Lykketoft kunne ikke få flertal for finansloven uden Jacob Haugaard. De to mødtes i finansministeriet.

Haugaard har selv fortalt pressen om, hvad der skete. Han var ikke vant til forhandlinger, men sagde bare ligefremt, at han ville stemme ja til Lykketofts finanslov. Lykketoft forklarede så Jacob Haugaard, at sædvanligvis så fik politikere noget for at deltage i et forlig. Det anede Jacob Haugaard ikke noget om, men allerede dengang gjaldt Anders Fogh Rasmussens slagord i åbningstalen "noget for noget".

Lykketoft udfrittede så Jacob Haugaard, om der ikke var et eller andet, Haugaard gerne ville give et statstilskud til. Haugaard kunne ikke finde på andet end at støtte et eller andet foretagende, der engang havde hjulpet ham med druk-vanskeligheder. Og de fik så en slump penge.

Alle ved, det er sådan, det foregår i de lukkede politiske rundkredse. Noget for noget, når det politiske venskab skal holdes. Venstre har slået sig op på at lade som om den slags byder partiet imod. Dag efter dag afsløres det, at partiet alt for godt ved, hvad noget for for noget vil sige.

Men det skal standses som arbejdsform. Det er undergravende for det politiske omdømme. Politikerne skal ikke have personlige fordele af, at de indgår i forlig - hverken for dem selv eller valgkredsen. Uanset om det handler om drukstop-hjælpere eller overflødige motorveje i Nordjylland.

© Poul Erik Søe 9.10.2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside