Den politiske syge
Politikere skal holde fingrene væk fra igangværende retssager

Det er et stort nummer i dag, at Tvinds stifter Amdi Petersen er mødt frem til en retssag. For tre uger var det et stort nummer, at han ikke mødte op. Han var blevet syg i Zimbabwe og havde en lægeerklæring på det.

Det sker omtrent hver dag, at retsmøder i Danmark bliver udsat på grund af sygdom. Anklager, forsvarer, sigtede og vidner kan blive syge. Men i Amdi Petersens tilfælde blev der faret frem, som om Amdis sygdom var en ny forbrydelse.

Det lå klart, at Amdi havde ret til at være i Zimbabwe. Han kan rejse, hvorhen han vil. Han tilbød oprindelig selv i retten, at politiet kunne få hans pas. Det så dommeren ingen grund til. Amdi Petersen har gjort helt, hvad retten har påbudt ham.

Det ligger desuden klart, at den lægelige myndighed, der herhjemme skulle tage stilling til sygemeldingen, ingen lovlige indvendinger havde mod den.

Man må gå ud fra, at Amdi Petersen er uskyldig, indtil han er dømt. Han har desuden siddet fængslet så længe på forhånd, at det er tvivlsomt, om anklagen kan føre til en dom, der er større end den forhånds-straf, han allerede har fået.

Det er lige så sikkert, at Amdi Petersen ikke kan frikendes i skattesagen, før vi kender dommen. Det eneste, man kan tillade sig, mens retten er i gang, er at sikre retfærdig rettergang. Og den sikkerhed er især vigtig, når der er politik i sagen – hvad der vitterligt er i Tvind-sagen. Som der var det i sagen mod to, der kastede maling mod statsministeren og udenrigsministeren. Højesteret har nu afgjort, at malings-kasterne sad for længe i varetægtsfængsel. De lavere retter har været for ihærdige med at lefle for den politiske magt.

Der er en politisk syge i Danmark. Sygdommen har ramt den lovgivende forsamling, men også dele af retsvæsenet. Lovgiverne har intet som helst at gøre med den dømmende magts virke, men skal efter grundloven være skarpt adskilt fra både udøvende og dømmende magt.

Men den politiske syge har til følge, at lovgiverne ikke kan holde fingrene væk. De blander sig i den dømmende magts arbejdsområde i den enkle hensigt enten at påvirke retssagen eller at styrke egen vælger-tække.

Et sådant fald så vi i Amdi Petersen-sagen, da læge-erklæringen kom fra Zimbabwe.
Morgenavisen Jyllands-Posten kunne 30. september fortælle, at "De Konservatives retspolitiske ordfører, Helge Adam Møller, mener, at anklagemyndigheden så hurtigt som muligt skal få en uvildig læge til at kontrollere, om Amdi Petersen nu også virkelig er syg."

Først og fremmest var det politisk indblanding i retssagen, efter at dommeren havde udskudt retssagen de to mødedage på grund af læge-erklæringen. Men ud over den dømmende magt er også den udøvende magt udsat for indblanding i Helge Adam Møllers udtalelse. Det er så meget mere krænkende, da Helge Adam Møller er retspolitisk ordfører for sit parti.

Nu er kluntethed adelsmærke for den tidligere hestestalds-soldat Helge Adam Møller, så det er svært overhovedet at tage ham alvorligt. Men hans parti sidder dog i regering og har derfor et særligt ansvar. Og hans ord afslører en politisk iver efter at få Amdi Petersen dømt. Alene ved at åbne munden skader han sagen og gør den politisk.

Og det er jo alt andet, sagen går ud på, nemlig om der har fundet skattesnyd sted og misbrug af fondsmidler. Men Helge Adam Møller fremmer med sin utidige indblanding et lige så utilstedeligt indtryk af, at Tvind-sagen er rejst for at få politisk hævn. Tvind vandt jo den tidligere sag, hvor folketingets flertal og regeringen ulovligt lukkede en stribe af Tvinds skoler. Folketinget fik for første gang i dansk politisk historie en højesteretsdom for, at folketinget i Tvind-sagen havde brudt grundloven. Helge Adam Møller har efterladt det indtryk, at han er ganske usædvanlig ivrig for at gøre rent bag egne heste.

© Poul Erik Søe 22.10.2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside