Jubel over det selvfølgelige
Nu kaldes det en sejr, at EU holder egne regler

Nok er det ikke sædvane, at EU holder regler. Der bliver fiflet og svindlet. Senest er hele grundlaget for euro-samarbejdet smadret ved at lade Tyskland og Frankrig slippe for tiltale, selvom de to lande har brudt den fælles pagt. Det var netop den pagt, danske politikere var så ivrige for at fremhæve, da de ved seneste danske euro-afstemning forgæves søgte at overtale danskerne til at sige nej. Nu ligger det klart for dagen, at den økonomiske pagt var gjort af vind og luft.

Derfor kan det da nok overraske, når så pludselig EU holder sine egne regler. I hvert fald overrasker det dansk presse og danske EU-partier, som så let lader sig overraske.

Overraskelsen og jubelen skyldes, at EU i den ny forfatning vil tage de fire danske forbehold med. De danske undtagelser skrives ind i forfatningen. På Berlingske Tidendes hjemmeside får den selvfølgelige handling overskriften "Fogh fik sine forbehold af EU".

Igen fremstilles Anders Fogh Rasmussen som den store mester, der sidder ved smeltediglen. Grunden er den mest latterlige. Han har ikke rørt en finger. Hvis de danske undtagelser var blevet udeladt, havde der ingen forfatning været. At Danmark har fire undtagelser, og at de helt selvfølgeligt er grundlaget for dansk deltagelse i EU, er hverken en nyhed eller et glædeligt budskab.

De fire undtagelser er ikke bare grunden til, at Danmark er med i EU. De er grunden til, at EU har traktater. Da Danmark nemlig 1992 sagde nej, så var den af alle EU-lande vedtagne regel, at så var den ny traktat - fra Maastricht - bortfaldet. Men der blev fiflet som altid, når små lande handler demokratisk i EU. De fire undtagelser blev gjort til grundlag for, at den vragede traktat alligevel fik gyldighed.

Nu skal det så fremstilles, som om de fire undtagelsers overførsel til en EU-forfatning er en særlig nåde fra EU og en stor sejr for den danske statsminister. Det er ikke værd at ofre ord på. Det er rent vrøvl.

Hvis man et øjeblik forestiller sig det modsatte, at undtagelserne ikke kom med i forfatningen, ja, så ville EU stå med et ulovligt grundlag for sit virke. EU og de danske EU-partier havde da krænket det danske folks flertal, som det har ytret sig gennem en grundlovs-påbudt folkeafstemning.

Men i den barnagtige sejrsjubel gemmer sig, at den danske statsminister - selvsagt med socialdemokraterne som halehæng - har til hensigt at fifle med de danske undtagelser, skønt de er grundlaget både for EU og Danmark.

Da Anders Fogh Rasmussen havde indbudt folketingets partier til jubelmøde på grund af undtagelsernes videreførelse i EU-forfatningen, var der fastsat en time til sagen. Efter en halv time var de færdige. De havde ikke andet at sige hinanden end det selvfølgelige "Nå!".

© Poul Erik Søe 26.11.2003.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside