Når anklageren
er forbryderen

England byggede hemmeligt i Irak den kemi-fabrik, som USA og England nu anklager Irak for at have

De fleste har vidst det længe. FNs våbeninspektører leder de gale steder. Faktisk er den mest besværlige måde at lede efter masseødelæggelses-våben på at lede i selve Irak.

Det nemmeste er at lede i USA og Europa. Det er for størstedelens vedkommende amerikanerne, englænderne og tyskerne, der har solgt irakerne de våben og våbenfremstillings-muligheder, der nu ledes efter. Det er langt nemmere at se kigge i amerikanske, engelske og tyske firmaers salgsbøger end at støve rundt i og omkring Bagdad.

Da den amerikanske udenrigsminister Colin Powell i februar lovede FNs sikkerhedsråd beviser for de irakiske masseødelæggelses-våben, kunne han ikke fremlægge noget som var holdbart. Den transport til og fra et påstået fremstillingssted, som Powell medbragte luftbilleder af, kunne efter skønnet hos FNs våbeninspektører lige så vel være ganske almindelig kørsel til og fra en fabrik, helt uden forbindelse til masseødelæggelsesvåben.

Værst var det selvsagt, at den rapport, som det britiske efterretningsvæsenet havde fremlagt, og som USA-udenrigsministeren i sikkerhedsrådet kaldte "et fint papir", og som han priste for de mange enkeltheder, for halvdelens vedkommende (10 ud af 19 sider) var en gammel fristil, skrevet af en studerende i Kalifornien og lagt på internettet.

Efterretningstjenestens rapport havde intet at gøre med hemmeligt opsamlede materiale, men var ganske enkelt taget fra internettet fra en elevs skolearbejde. Tilmed var stoffet 12 år gammelt, men bare tilpasset og omskrevet lidt, så det kunne se ud til at være skrevet i 2003. Med andre ord tyveri og svindel.

En ny grum afsløring er nu gjort af den engelske avis The Guardian. I den amerikanske udenrigsminister Colin Powells tale til FNs sikkerhedsråd blev omtalt en irakisk kemi-fabrik, Falluja 2. Amerikanerne siger, at fabrikken er en af de vigtigste i Iraks fremstilling af kemiske våben. Det viser sig nu, at ingen andre end englænderne har bygget fabrikken.

Kemi-fabrikken i Irak blev bygget fra 1985. ifølge The Guardian. Den blev bygget af England, og den engelske regering støttede byggeriet, også økonomisk. Byggeriet, der stod færdigt 1000, blev af englænderne holdt hemmeligt for USA. Avisen kan endog bevise med dokumenter, at engelske ministre vidste, at fabrikken blev brugt til at fremstille senneps- og nervegas til krigen mod Iran.

Den slags handlinger, især at anklage nogen for noget, man selv er medskyldig i, er skamfuldt for lande, der kalder sig demokratiske og fører sig frem i demokratiets navn. USA og England spiller et kynisk spil, hvor Irak skal fremlægge beviser på masseødelæggelses-våben. De bedste beviser ligger i Washington og London.

Det er magtens grusomme fjæs, der viser sig her. Det er vilkårlighedens magtudøvelse og det fuldkomne hykleri. Løgnerne gør sig værre end dem, de beskylder - fordi de optræder som forbilleder, der vil skaffe irakerne af med diktatur og indføre demokrati. Et demokrati så grundlæggende magtmisbrugende og løgnagtigt som det amerikanske og engelske. Føj for satan, hvor er det skamfuldt Man da gå ud fra, at den danske statsminister på regeringens vegne tager afstand fra dette ækle hykleri. Der er vel grænser for, hvor dybt vi skal trækkes med ned i svineriet.

© Poul Erik Søe 6. marts 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside