Slovakkerne danske
oven i hovederne

Slovakiet er i gang med en folkeafstemning om tilslutning til EU. Det kniber lidt med fremmødet, men der er to dage at krydse i.

På førstedagen var det kun hver fjerde vælger, der mødte frem. Og umiddelbart ved enhver, hvad det handler om. De østeuropæiske lande har ikke anden mulighed end EU. Det er en tvangssag, fordi modstykket er et Rusland, der ligesom de andre østlande endnu er langt fra egentlig folkestyre.

Alt sammen forståeligt nok. Man flygter ind i den europæiske union, fordi der ikke findes andre steder, hvor man kan komme længst muligt væk fra den gamle union af kommunistiske sovjetstater. Det siger intet om EUs duelighed, højst at EU er bedre end Rusland, som det ser ud lige nu nu. Det skulle også bare mangle.

Når så få er mødt frem til nu, er der dog også en anden grund. Slovakiets parlament har aldeles udemokratisk erklæret, at selv hvis der ikke møder folk nok frem og stemmer for EU, så vil parlamentet melde Slovakiet ind alligevel.

Det er er jo diktatur i den gamle udgave. Skidt med vælgerne. Vi alene vide. Mener politikerne.

I virkeligheden er slovakkerne danske oven i hovedet. Det ligner alt for meget den danske folkeafstemning om EUs Maastricht-traktat i 1992. Danskerne sagde klart nej, men folketingets svar var en dyb krænkelse af grundlov og folkestyre.

Folketinget vedtog alligevel at sige ja til traktaten, spyttede på folkeafstemningen - og da det handlede om fem sjettedele af folketinget, fordi SF som altid forrådte sit eget ståsted, så blev godkendelsen gennemført - helt uanset folkeafstemningen.

Først bagefter var der en ny folkeafstemning, hvor danskerne ikke fik mulighed for at sige ja eller nej til traktaten på ny, men alene at tage tage stilling til folketingets flertals-bedrag over for grundlov og folkestyre.

Vi har intet at lade slovakkerne høre. Vi er selv som folk blevet trukket rundt ved trælle-halslænken. EU er unionen uden folk. Uden folkestyre. Sørgeligt, at de østeuropæiske lande på den vis skal møde det demokrati, de længtes efter det halve sekel, de var i kommunismens vold.

© Poul Erik Søe 17. maj 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside