De tre paver enige

For få år siden ville alle have himlet op, hvis EU blandede sig i religion. Da lod vi endnu bilde os ind, at de europæiske fællesskaber handlede om markedet, moneterne og magten.

Nu tillader politikerne sig at gå videre end folkene - endnu engang. EU skal have sig en grundlov, skønt der ikke er nogen som helst folkelig baggrund for det, og selvom der ikke er tale om en stat - skønt EU-staten er endemålet.

Og som altid bliver undervejs det politiske håndværk vigtigere end virkeligheden. Så snart der byder sig mulighed for magt og indflydelse, så spørger politikere ikke længere grundlæggende til, om en sag skal fremmes eller ej. Så bliver eneste opgave den at få indflydelse også på det, man er imod.

Seneste budskab fra EUs præsteskab i det såkaldte konvent (præstemøde) er, at kristendommen eller såkaldte "kristne værdier" ikke får plads i grundlovens indledning eller hovedtekst.

I stedet taler grundlovs-udkastet om Europas religiøse arv, og med tanke på folkenes forskellighed giver det jo plads for Zeus, Jesus, Jahve, Allah, Thor, Odin, Freja, Njord, Apollon og mange flere.

Efter luthersk-evangelisk kristendom er Guds-forholdet personligt. Det rager hverken stat eller EU.

Men se, om grundlovs-udkastet er nok for de magt-kristne. Selv for politikere, der er imod en EU-grundlov, er det skam et ønske at "understrege, at kristendommen er grundlaget for vores kultur og levevis". Netop de ord er valgt af næstekærlighedens højborg, Dansk Folkeparti, der jo i ethvert forhold er noget af det mest kristelige, vi har her til lands.

Dansk Folkepartis kirkepolitik styres af de to paver Søren Krarup og Jesper Langballe, engang kaldet "de siamesiske fætre", da de taler med een stemme, sådan som så mange ønsker, at EU skal gøre det.

Det er ingen overraskelse, at den tredie pave - ham i Rom - er aldeles enig. Sådan mødes da protestantisk og katolsk magt-kristendom smukt i det harmoniserede pavedømme i Torning, Seem og Rom. Selvsagt slutter de kristelige demokrater i Polen, Tyskland, Polen, Luxembourg og Italien sig til. De har alle rødder i Rom.

Blot det at tage udkastet alvorligt er at bidrage til, at EU tager endnu et skridt i retning af at nedlægge de selvstændige stater og gøre de folkelige fællesskaber hjemløse.

Inden nytår vil det blive set som en utidig politisk ytring, når dronning Margrethe slutter nytårstalen med "Gud bevare Danmark".

© Poul Erik Søe 30. maj 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside