Bertel Haarder som
menneskehandler

Pia Kjærsgaard tager integrationsministeren med bukserne nede

Der er ingen ende på frækheden og kynismen i regeringen, i hvert fald ikke når Venstre sidder på et ministerium, og da slet ikke, hvis magten er Bertel Haarders.

Senest kan Danmarks Radios nyheder afsløre, at Bertel Haarders ministerium optræder som menneskehandlere, der udveksler flygtninge for bistandshjælp.

De undrer sig i FN over den danske optræden - men regeringen har jo allerede ved sin tilslutning til Bush's krig mod Irak vist, at den ikke agter FN. Danmark er endt i den rå voldstankes enemagt, og nu har vi lært reglerne så godt af amerikanerne, at vi også tager dem i brug, når vi optræder alene i udlandet.

Ifølge Dagbladet Politikens hjemmeside er vicechefen for FN's flygtningehøjkommissariat Daniel Endres dybt forundret over "en dansk delegation, der i sidste uge var i Kabul for få en aftale med landets regering om, at Afghanistan skal tage imod de flygtninge, der har fået afslag på asyl i Danmark og ikke frivilligt vil rejse hjem". Danskerne var embedsmænd fra tre ministerier og rigspolitiet.

Dagbladet Politiken kalder den danske fremgangsmåde for direkte trusler, og "ifølge Endres truede danskerne direkte med at fjerne et beløb på 60 millioner dollar, som Danmark har bevilget til uddannelse af den afghanske befolkning, samt yderligere støtte på 10 millioner dollar, hvis ikke afghanerne makkede ret."

På mødet truede danskerne flere gange med at standse hjælpen, hvis ordene om flygtningenes tilbagevenden ikke blev skrevet under. Det vidner vicechefen for FN's flygtningehøjkommissariat ifølge Danmarks Radio. Han siger også, at det har FN aldrig været udsat for før.

Men nu kommer det sære. Tidligere på dagen havde Bertel Haarder udtalt sig til Berlingske Tidende. Bladets hjemmeside gengiver ordene "Han afviser iøvrigt, at de danske bistandsmillioner til genopbygningen af Afghanistan direkte har været brugt som rambuk i forhandlingerne. "Men de er blevet nævnt," erkender ministeren."

Og lidt senere er ordene anderledes, når ministeren taler med dagbladet Politiken: "Integrationsminister Bertel Haarder (V) siger, at han hverken kan be- eller afkræfte forhandlingsforløbet." Og han tilføjer til samme avis: "Vi har naturligvis peget på den meget store støtte, som vi giver til Afghanistan, og som ikke er nogen selvfølge."

Men nu dukker den egentlige danske magthaver op på scenen, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard. Hun siger til dagbladet Politiken, at "Bertel Haarder har aftalt med Dansk Folkeparti, at delegationen skulle fremsætte truslerne over for afghanerne. Og det bør Haarder indrømme, siger Kjærsgaard."

Så kender vi da Venstres menneskesyn. Mennesker - dem handler man med. Og handel er jo godt, for er det ikke den frie handel, som er den vestlige verdens og Venstres livord?

© Poul Erik Søe 28. maj 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside