Den engelske regerings
Irak-rapport bygger på
skole-elevs hjemmeside

Den amerikanske udenrigsminister Powells redegørelse til FNs sikkerhedsråd byggede også på den engelske regerings internet-tyverier af en californisk studerendes 12 år gamle stof

Verden over ses en vækst af krigstilhængere, efter at den amerikanske udenrigsminister Colin Powell fremlagde sin redegørelse i FNs sikkerhedsråd. Men hele redegørelsen stilles nu i tvivlens lys.

Dele af Powells ord byggede på den engelske regerings Irak-redegørelse. I dag afsløres det i dagbladet Daily Mirror, at den engelske regerings rapport ikke er bygget på efterretningstjenesternes meldinger.

Der indgår også store dele, faktisk mere end halvdelen, som ganske enkelt er stjålet fra internettet, skrevet af en skole-elev og på grundlag af materiale før Golfkrigen for 12 år siden. Mindst 10 af den engelske regerings 19 sider rapport er taget fra vilkårlige internet-sider og handler om noget, der er 12 år gammelt!

Colin Powell kaldte i FNs sikkerhedsråd den engelske regerings redegørelse, som nu viser at være lavet på et rent svindel-grundlag, for "a fine paper". Den ganske sag afslører, at krigs-ophidselsen ikke har baggrund i noget aktuelt, men alene er fremkaldt, fordi præsident Bush ikke kan klare sig på den amerikanske hjemmebane. Det er jo helt, helt utroligt, at udenrigsminister Powell gengiver ord fra den engelske redegørelse, i virkeligheden altså en studerendes ord fra internettet, og end ikke fra sit eget ministerium eller de amerikanske efterretningstjenester ved, om der er hold i de engelske regerings-ord.

Hvordan kan en udenrigsminister i et demokratisk land overleve på sin post efter at have brugt 12 år gamle oplysninger fra en vilkårlig studerende som grundlag for at ville erklære et andet land krig? Den netop afgåede tyske justitsminister sagde om præsident Bushs ønske om en Irak-krig, at det ligner den fremgangsmåde, herskere altid har brugt, også Hitler, nemlig at sløre hjemlig krise ved at flytte opmærksomheden hen på en udenlandsk fjende. Også i det, der nu er afsløret, er der meget, der ligner Hitler. Den tyske diktator opfandt løgne som grund til at gå ind i Polen, da anden verdenskrig blev indledt. Nu bruger Hitlers overvindere, USA og England, løgnen som grundlag for at skabe en ny krig.

Downing Street 10 - altså det engelske statsministerium - har samlet aktstykker, der påstår at vise, hvordan Irak snyder FNs våbeninspektører og har forbindelse med terrorister. Men stoffet er 12 år gammelt, skriver Daily Mirror, som også påviser, hvordan der er fiflet med det gamle stof i den engelske regerings-rapport.

Det hævdes i artiklen, at den engelske regering har brugt flere forskellige kilder fra internettet, blandt dem ord skrevet af en californisk studerende. Den studerende skrev om situationen i 1991 - og ordene har intet at gøre med den nuværende våben-inspektion i Irak.

Det er den grove krigs-propaganda, der her afsløres. En sagkyndig siger til avisen Daily Mirror: "Regeringen prøver at skabe et grundlag for krig, men når vi ser på, hvad der er sket, hvad andet kan vi så stole på?"

Videre siger den sagkyndige til Daily Mirror: "Colin Powel brugte noget af dette i sin redegørelse til FN. Det sætter et spørgsmålstegn ved Powells fremlæggelse."

Mest afskyeligt er det dog, at den engelske regerings fremstilling ikke bare er skrevet af fra elev-arbejde på internettet. Det påvises også, hvordan der er fejlciteres, i nogle tilfælde med en grov forstærkning for at opnå propaganda-virkning.

I en sætning hedder det "støtter oppositionsgrupper i fjendtlige regimer", men det er i den engelske regerings-rapport ændret til "støtter terrorist-organisationer i fjendtlige regimer".

Sådan gejler man en verden op til krig. At se demokratiske lande afsløret på den vis er en gru. Man tror gerne, at Saddam Hussein bruger den slags fremgangsmåder. Men at Blair, Bush og Powell gør det, det er terrorisme af værste slags - for det krænker det demokrati og den frihed, det hele handler om.

Mon ikke den danske statsminister meget snart skal skrive brev sammen med sine engelske og andre brev-venner og få dæmpet krigs-ophidselsen en smule. Der må da være en eller fornuftig dansk skole-elev, der kan hjælpe ham og hans venner med at få overblik.

Og den tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, skal ifølge Berlingske Tidende på socialdemokraternes seneste møde i folketingsgruppen have sagt i en strid om partiets linje over for en krig i Irak, at Danmark vanskeligt kan bede USA om en undersøgelse af kilderne til Powells redegørelse i FN. Nyrup Rasmussen tog fejl endnu engang. Det havde klædt det danske folkestyre, om det frejdigt, åbent og ærligt havde krævet, at en sådan vigtig redegørelse bliver undersøgt. Den engelske regerings misbrug af egne indbyggeres og den vestlige verdens tillid viser klart, at vi ikke skal have tillid til de store, men altid have revisor-blikket på dem.

© Poul Erik Søe 7. februar 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside