Slåfejl
Ynkelig udenrigsminister vader over Rubicon med træskoene i hænderne

Udenrigsminister Per Stig Møller har pludselig opdaget, at han har givet fejlagtige oplysninger til folketinget.

Udenrigsministeren har set fejlen i en avis, i dagbladet Information. I dagene op til Irak-krigen sagde Per Stig Møller til folketinget, at FNs våbeninspektører havde fundet og destrueret store mængder kemiske og biologiske masseødelæggelsesvåben »navnlig fra 1995«.

Siden har der stået stor strid om det ordvalg, og Per Stig Møller stod fast. Nu siger han pludselig længe, længe efter, at det var en fejl. Våbnene blev især fundet før 1995. Udenrigsministeren hævder min salighed nu, at det var en slåfejl. Der kom til at stå "fra" i stedet for "før".

Mage til ynkelighed er sjældent set. Ingen i udenrigsministeriet har opdaget fejlen, skønt den har været drøftet i ugevis. Først da ministeren læser avisen, bliver han klar over, at han har vildledt folketinget. Sådan vil han have os til at tro.

Ingen var før Irak-krigen i tvivl om, at Per Stig Møller, som de fleste uanset partifarve måtte have stor tillid til, pludselig vendte på en tallerken og måtte gøre sig til talsmand for statsminister Fogh Rasmussens vilje til at føre Danmark ind i den ulovlige krig.

Nu vader udenrigsministeren så over Rubicon med træskoene i hænderne. Han burde ikke kunne blive siddende på udenrigsminister-posten oven på den klare vildledelse, der nu gøres til en slåfejl. Men regeringen er jo tilfreds med at gemme sig bag Dansk Folkeparti, som sikrer flertallet.

Det hele ligner meget den sag, der væltede Per Stig Møller som formand for Det konservative Folkeparti. Da Hans Engel kørte ind i motorvejens stopklods, spredtes fra politiet et rygte om, at Per Stig Møller havde haft en spritsag som ung. En så gammel sag burde selvsagt ikke kunne ramme Per Stig Møller, da den for længst var overstået. Men Møller blev fældet på, at han forsøgte at skjule, hvad der var sket.

Den fremgangsmåde viser sig nu ikke bare at være en eengangs-hændelse, men udenrigsministerens stil. Hans nu fremsendte rettelse af "slåfejlen" til folketinget udstiller regeringens Irak-politik som vildledende, falsk og løgnagtig. Man valgte ord til at underbygge en politisk vedtagelse, der var ulovlig i forhold til folkeretten. Danmark gik i krig på en slåfejl.

© Poul Erik Søe 21. august 2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside