Tusmørke

I "Skrive- og rejsekalenderen for det aar efter Kristi fødsel 1956, som er skudaar beregnet til Københavns horisont af observatoriet" - saa indviklet kan det altsaa siges - i denne bog, hvor man kan finde mange interessante oplysninger, og hvorfra vi bl. a. hver dag henter nogle af oplysningerne til den lille rubrik DAGEN, finder vi ogsaa, at i morgen, onsdag, er tusmørkets længde 50 minutter. Findes der mon nogen skønnere og hyggeligere tid paa dagen, end netop tusmørket? Foraaret gør os saa lysglade, men tusmørkets hygge har fortsat sin værdi. I denne stund er mange gode tanker skabt, og jaget før aftensmaden og biografen bør ikke tilintetgøre en gammel tradition. Tusmørkehvile er en saare værdifuld ting.

© Poul Erik Søe 1. Maj 1956 i Randers Dagblad

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside