Nu skal vi kiggelytte

Fjernsynet er paa Vej! Om faa aar vil de karakteristiske Antenner præge vor lille By, og saa vil der her ligesom andre steder opstå Diskussioner om, hvorvidt Kiggeriet skader Biograferne, Kulturen, Lektielæsningen, Mælkeforbruget etc.

Men hvor længe vil det saa vare? Vi retter spørgsmålet til radiotekniker K. H. Bak, Algade.

-         Forløberen for Fjernsyn, det såkaldte F. M. (Frekvens Modulation) faar vi allerede i 1958, hvis alt gaar efter Statsradiofoniens Planer. Selve Fjernsynet kommer vel omtrent samtidig.

-         Hvilke Byer gaar forud for Skive, hvor ”vores” Sender jo skal ligge?

-         Foreløbig skal der bygges Sendere i Aarhus og Aalborg, og allerede til den Tid vil jeg købe Fjernsynsmodtagere hjem for at eksperimentere med Modtagning.

-         Der er 90 km i Luftlinie fra Aarhus. Er Senderne saa stærke, at man kan kiggelytte?

-         Fjernsyn er noget mærkeligt paa dette punkt. Sædvanligvis kan der sendes ca. 50 km; men paa B&O i Struer modtager man glimtvis Udsendelser helt fra Hamborg.

-         Ellers noget nyt indenfor Branchen?

-         Ja, der kommer snart nogle billige Pladespillere til saavel Long-Playing som Normal-hastighed.

© Poul Erik Søe Morsø Avis 22. februar 1955

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside